foto: Adrián Juríček
Foto: Adrián Juríček
Foto: Adrián Juríček
foto: Adrián Juríček
jQuery Carousel
jQuery Vertical Accordion Menu Plugin v 2.6Terénna sociálna
práca

04.novembra 2015 o 13:38
04.novembra 2015 o 13:27
04.novembra 2015 o 13:13

VOĽBY DO
NÁRODNEJ RADY SRÚradná tabuľa
30.novembra 2015 o 11:54 pondelok

Železnice Slovenskej republiky zverejnili nový cestovný poriadok na obdobie platnosti od 13. decembra tohto roka až na nasledujúci rok. Platný je aj pre terminál osobnej integrovanej prepravy.


30.novembra 2015 o 10:15 pondelok

Mestský úrad Moldava nad Bodvou oznamuje občanom, ktorí dovŕšili 65 rokov veku, že v období

od 01.12.2015 do 18.12.2015

si budú môcť prevziať vianočné poukážky v pokladni (kancelária č. 2) Mestského úradu na ulici Bartalosovej 16, v čase stránkových hodín.


26.novembra 2015 o 13:08 štvrtok

Správa Mestskej zelene Mesta Moldava nad Bodvou priebežne vykonáva čistenie kanalizačných odvodňovacích šácht pre dažďové vody a na základe zistených skutočností prosíme občanov a najmä firmy vykonávajúce stavebnú činnosť, aby stavebný zostatkový odpad – zvyšné lepidlá, betón, farbu a iný stavebný odpad nevylievali do týchto šácht, keďže dochádza k pevnému upchávaniu a znemožneniu k ich plnej technickej funkčnosti. Kritické miesta sú najmä v celej sídliskovej časti mesta. Prísny zákaz sypania stavebného a iného odpadu je pod hrozbou pokuty.


24.novembra 2015 o 15:49 utorok

Návrh prílohy č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Moldava nad Bodvou o určení výšky finančného príspevku na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta


24.novembra 2015 o 15:47 utorok

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Moldava nad Bodvou o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Moldava nad BodvouAktuality
01.decembra 2015 o 13:37 utorok

V Klube dôchodcov prebiehali rekonštrukčné práce. Pracovníci Správy budov mesta vynovili kúpeľňu, popraskané steny v spoločenskej miestnosti dostali novú omietku. V dvoch izbách pribudli umývadlá.


01.decembra 2015 o 13:22 utorok

V pondelok 16. novembra sa v zasadačke Inkubátorového domu pod vedením primátora mesta Slavomíra Borovského uskutočnila porada zástupcov Bytovej komisie, Komisie sociálnych vecí a zdravotníctva a Komisie pre rómsku problematiku.


01.decembra 2015 o 13:17 utorok

V  Penzióne Bodva prebehla rekonštrukcia kotolne. Nefunkčná regulácia spôsobovala nestabilnú teplotu v priestoroch budovy. Nový kotol je už v plnej prevádzke.


01.decembra 2015 o 12:44 utorok

Druhý interný koncert v tomto školskom roku sa konal 26. novembra 2015. Bol sprevádzaný moderátormi z literárno-dramatického odboru a opäť poskytol našim žiakom príležitosť vystúpiť na pódium a ukázať niektoré výsledky svojej práce. Z účinkovania mladších i starších žiakov a z potlesku publika vyplynulo, že sa v tomto školskom roku ešte máme na čo tešiť.
-JČ-


30.novembra 2015 o 15:10 pondelok

Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Peter Pollák navštívil v pondelok 23. novembra Moldavu. Na stretnutí s vedením mesta bol informovaný o problematike menšiny v oblasti bývania, sociálnych vecí, školstva či bezpečnosti a dostal obraz aj o možných riešeniach situácie.
 

RRA Moldava

MsKS

Szepsi Csemadok

Szepsi Laczkó Máté

 

BodvaTel s.r.o.

Szepsi Esperesség

 

Farnosť Ducha Svätého

 

Református Egyházközség

 

MŠ Hviezdoslavova

 

MŠ Stonožka

 

 

Százszorszép óvoda

MŠ Severná

ZŠ ČSA

ZŠ Severná

Szepsi MTAG

Gymnázium Štefana Moysesa

ZUŠ

CVČ

FK Bodva

ŠK Bodva Motorsport

ŠK Bodva Lukostreľba

 

Biliardový klub

Penzión Bodva

Arena sportcentrum

Bódva kupa

Szepsicserkész

Virtual Tour

 

 

MŠ Rosnička - Leveli Béka Óvoda

 

Slovenský rybársky zväz

Horolezecký klub

ŠK Taekwon-Do

 

ŠK Taekwon-Do & Kickboxing


Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.
Copyright © www.moldava.sk Webdesign: Gabriel Takács